Şahıs

A.KURULUŞ: 

1 – 2 Adet Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
2 – 1 Adet Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi ( Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
3 – 1 Adet Meslek Grubu Listesi  (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
4 – 2 Adet Yönetmeliğe göre düzenlenmiş Taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
5 – 2 Adet  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6 – 2 Adet  Nüfus Kayıt Örneği Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden  alınmış),

7 – 2 Adet Nüfus İkametgâh Belgesi Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden alınmış),

8 – 2 Adet Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalanmış Tescil İmza Beyannamesi

9 – 2 Adet Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı veya Yoklama Fişi ( 1Asıl - 1 Fotokopi )

10 – 2 Adet Belediye Adres Tespit Yazısı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )

11 – 2 Adet Kira Kontratı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi ) ( İşyeri kendisine ait  ise Tapu Fotokopisi)

12 – 2 Adet Ticari Defterlere ait ilk Sayfa Fotokopisi ( Meşruhat )  (  BİLANÇO ESASINA GÖRE

         DEFTER TUTAN MÜKELLEFLER KAYIT EDİRİLİR.)

B.ŞUBE AÇILIŞI

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Bucak Şubesinin açılışı :

1 – 2 Adet
Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
2 – 1 Adet Gerçek Kişiler için
Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
3 – 1 Adet
Meslek Grubu Listesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
4 – 2 Adet Yönetmeliğe göre düzenlenmiş Taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
5 – 2 Adet  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6 – 2 Adet  Nüfus Kayıt Örneği Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden  alınmış),

7 – 2 Adet Nüfus İkametgâh Belgesi Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden alınmış),

8 – 2 Adet Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalanmış Tescil İmza Beyannamesi

9 – 2 Adet Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı veya Yoklama Fişi ( 1Asıl - 1 Fotokopi )

10 – 2 Adet Belediye Adres Tespit Yazısı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )

11 – 2 Adet Kira Kontratı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi ) ( İşyeri kendisine ait  ise Tapu Fotokopisi)

 

 

Merkezi Bucak’ta olan gerçek kişi tacirin şube açılışı kayıt evrakları:

1 – 2 Adet
Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
2 – 1 Adet Gerçek Kişiler için
Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
3 – 1 Adet
Meslek Grubu Listesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
4 – 2 Adet Yönetmeliğe göre düzenlenmiş Taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
5 – 2 Adet  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6 – 2 Adet  Nüfus Kayıt Örneği Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden  alınmış),

7 – 2 Adet Nüfus İkametgâh Belgesi Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden alınmış),

8 – 2 Adet Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalanmış Tescil İmza Beyannamesi

9 – 2 Adet Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı veya Yoklama Fişi ( 1Asıl - 1 Fotokopi )

10 – 2 Adet Belediye Adres Tespit Yazısı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )

11 – 2 Adet Kira Kontratı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi ) ( İşyeri kendisine ait  ise Tapu Fotokopisi)

 

 

C.MERKEZ NAKLİ:  

1 – 2 Adet Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
2 – 1 Adet Gerçek Kişiler için
Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
3 – 1 Adet
Meslek Grubu Listesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
4 – 2 Adet Yönetmeliğe göre düzenlenmiş Taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
5 – 2 Adet  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6 – 2 Adet  Nüfus Kayıt Örneği Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden  alınmış),

7 – 2 Adet Nüfus İkametgâh Belgesi Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden alınmış),

8 – 2 Adet Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalanmış Tescil İmza Beyannamesi

9 – 2 Adet Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı veya Yoklama Fişi ( 1Asıl - 1 Fotokopi )

10 – 2 Adet Belediye Adres Tespit Yazısı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )

11 – 2 Adet Kira Kontratı ( 1 Asıl – 1 Fotokopi ) ( İşyeri kendisine ait  ise Tapu Fotokopisi)

 

 

Ç.UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ:

1 - 2 Adet Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)
2 - 2 Adet Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalanmış Tescil İmza Beyannamesi

  

 

GERÇEK KİŞİ AD VEYA SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ :

1 - 2 Adet
Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)
2 - 2 Adet Ad veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı aslı veya mahkeme

     ya da noter onaylı örneği ( Asıl )
3 - 2 Adet Yeni çıkartılan, T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi , soyadı değişikliği

     evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı örneği, Nüfus Kayıt Örneği Aslı ( Nüfus

    Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden  alınmış),

4 – 2 Adet Nüfus İkametgâh Belgesi Aslı ( Nüfus Müdürlüğü’nden veya E-Devlet üzerinden alınmış),

5 - 2 Adet  Kayıtlı kişinin ad veya soyadı değişikliğinden sonra imzası değişiyorsa Ticaret Sicili

    Müdürlüğü Huzurunda imzalanmış Tescil İmza Beyannamesi

 

D.DİĞER DEĞİŞİKLİKLER:

Gerçek kişi iş adresi değişikliği :

 
 1 - 2 Adet
Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)
2 – 2 Adet Ticaret Sicili Tüzüğü’ne göre düzenlenmiş  
taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış),
3 - 2 Adet Vergi Dairesinden adres değişikliğine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi veya Mükellefiyet

                  Belgesi Aslı
NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise firmanın eski ve yeni adresini gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. 

 


Gerçek kişi iş konusu değişikliği:

1 - 2 Adet
Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)

 3 - 2 Adet Vergi Dairesinden İş konusu değişikliğine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi veya Mükellefiyet

                  Belgesi Aslı


Gerçek kişi iş konusuna ilave:

1 - 2 Adet
Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)
3 - 2 Adet Vergi Dairesinden İş konusu ilavesine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi veya Mükellefiyet

                  Belgesi Aslı


Gerçek kişi sermaye değişikliği:

1 - 2 Adet
Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)


 

E.SİGORTA ACENTELİĞİ:

 

1 - 2 Adet Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)
2 - 3 Adet  Acentelik sözleşmesi (2 asıl - 1 fotokopi),
3 - 4 Adet  Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (2 asıl - 2 fotokopi),

 

F.ACENTELİĞİN FESHİ:

1 - 2 Adet Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalı)

2 - 4 Adet Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (2 asıl - 2 fotokopi)

 

G.TİCARETİ TERK:

1 - 2 Adet  Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),
2 - 2 Adet Vergi kaydının kapatıldığına ilişkin Mükellefiyet Belgesi veya Yoklama Fişi 

 

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),
2. Esnaf / Tacir Ayırımı Komisyonu kararı.

I.VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ:

1 - 2 Adet  Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve varislerinden biri tarafından imzalanmış),
2 - 2 Adet Veraset ilamının kesinleşme şerhli aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği.

 

 

 

İstenen Evraklar

Ad Boyut Tür Tarih
DİLEKÇE ŞAHIS - TERK (1).doc 32.3 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
DİLEKÇE ŞAHIS - TERK-( VEFAT ) (1).doc 33.3 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
DİLEKÇE ŞAHIS- DEĞİŞİKLİK (2) (6).doc 60.9 KB Microsoft Word Dosyası 07.10.2020
DİLEKÇE ŞAHIS-YENİ KAYIT (1).doc 34.8 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
Gercek Kisiler icin Oda Kayit Beyannamesi.xls 90.6 KB Microsoft Excel Dosyası 05.05.2021
Meslek Grubu Yazısı (6).doc 693.8 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
TAAHHUTNAME (5).doc 36.9 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
ticaret-sicili-harclari 2022.doc 39.9 KB Microsoft Word Dosyası 10.01.2022
0 Klasör, 8 Dosya
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017