Üye İlişkileri Politikası

Üye İlişkileri Politikası
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, mevzuatla kendisine verilmiş görevlere yönelik hizmetlerin üyelere sunumunda; çözüm odaklılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda üye ilişkilerini yönetir.
Bu çerçevede;
1. Üyelerin talep, öneri ve şikâyetlerini kolayca oda’ya iletebildiği,
2. Bu bildirimlerin hızlı, etkin, adil ve gizlilikle mevzuatlara uygun olarak değerlendirildiği,
3. Memnuniyetsizliklerin çözülmesinin temel ilke kabul edildiği,
4. Yaşanan memnuniyetsizliklerin tekrar yaşanmaması için gerekli iyileştirmelerin yapıldığı,
5. Memnun üye odaklı yaklaşımın benimsendiği,
organizasyonu kurmayı, güncel tutmayı ve bu amaca yönelik yeterli kaynağı sağlamayı üye ilişkileri politikası olarak belirlemiştir.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017