Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sorumluluk Politikası

Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sorumluluk Politikası
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, bölgesel kalkınmada ildeki önemli aktörlerden biri olduğunun bilinciyle;
• Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak nitelikte sosyal sorumluluk projeleri yapmayı ve yürütmeyi,
• Bölgesel kalkınmaya fayda sağlayacağına inandığı tüm sosyal sorumluluk projelerinde öncü rol üstlenmeyi ve maksimum verimi sağlayabilmek adına proje paydaşları arasında koordinasyonu sağlamayı,
• Kalkınmanın önünde engel teşkil eden, bölgesel ve sektörel sorunları tespit edip, çözüm önerilerini üreterek, ilgili kurum-kuruluşlar nezdinde bu sorunların bertaraf edilmesi için lobicilik faaliyeti yürütmeyi,
• İlçenin ürün ve hizmet ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, girişimciliğin özendirilerek etkin kılınması ve turizm potansiyelinin daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmayı,
• Topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarını; üyeleri, çalışanları, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi,
bölgesel kalkınmada sosyal sorumluluk politikası olarak belirlemiştir.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017