Mali Politikası

Mali Politikası
5174 sayılı kanun ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde bucak tso’nun stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve riskleri minimize ederek varlığının sürekliliğini sağlamak amacıyla; yıllık tahmini bütçesinin hazırlanması, bu bütçeye bağlı olarak yıllık faaliyetleri karşılayacak gelirin tahsili ve harcanması, tüm mali tabloların şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak düzenli olarak tutulması mali politikamızın başlıca unsurudur.
Üyelerimizin aidat tahakkuklarının zamanında yapılarak kendilerine duyurulması, üyelerin yıllık ve munzam aidatlar konularında bilgilendirilmesi, aynı zamanda çağın gerektirdiği tüm teknolojik imkânların, üyelerimizin kullanımına sunularak, oda ile ilgili her türlü ödeme ve tahsilatın rahat ve kolay şekilde gerçekleşmesi politikamız gereğidir.
Sahibi olduğumuz mevduatımızın, farklı finansal enstrümanlar kullanılarak değerlendirilmesi ve artı gelire dönüştürülmesi, mali politikamızın en önemli adımlarındandır.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017