Yardım ve Sponsorluk Politikası

Yardım ve Sponsorluk Politikası
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası, bağlı bulunduğu mevzuat çerçevesinde ve bakanlıkça uygun bulunan sınırlarda, bütçesinde karşılığı bulunması ve çalışma alanı ile sınırlı olmak kaydıyla ve özellikle sosyal ve toplumsal ihtiyaçları karşılamaya ve kamu yararı sağlamaya yönelik olarak;
• İlçemizin tanıtımına ve kalkınmasına fayda sağlayacak her türlü yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara,
• Okul ve derslik yapımlarına, eğitime yönelik faaliyet ve organizasyonlara, akademik çalışmalara,
• Amatör sporun gelişmesine ve yaygınlaştırılmasına, spor bilincinin artırılmasına yönelik yapılan organizasyonlara ve sportif faaliyetlere,
• Tarihi eserlerin onarımına, restorasyonuna, tarihi dokunun ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan kazı çalışmalarına,
• Kent güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara,
• Ticaretin ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine yönelik kalkınma amaçlı yatırım projelerine,
• Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak için hazırlanan projelere,
maddi ve manevi katkı sağlamayı, sponsor olmayı, yardım ve sponsorluk politikası olarak belirlemiştir.

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017