2023 Yılı Ticaret Sicili Harçları

 

2024 YILI

2 - NOLU TARİFE

VERİLECEK OLAN HİZMETLER İLE ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGELER

ÜCRET                TUTARI (TL)

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ - TİCARET SİCİLİ HİZMETLERİ

 

A) - Yeni Kayıt İşlemleri Hizmeti

 

a- Gerçek Kişiler,Şahıs Şirketleri,Kooperatifler / Kollektif Şirket

 1.000,00

b- Limited Şirketler

 1.500,00

c- Anonim Şirketler

 2.000,00

d- Banka Şubeleri ve Zincir Marketler Şubeleri 

 3.000,00

B)- Yetki Tescil Hizmeti (Her bir Yetkili İçin)

 

a- Gerçek Kişiler,Şahıs Şirketleri,Kooperatifler / Kollektif Şirket

 1.000,00

b- Limited Şirketler

 1.500,00

c- Anonim Şirketler

 2.000,00

d- Banka Şubeleri ve Zincir Marketler Şubeleri (İmza Tescili - Terkini)

 3.000,00

C)- Kayıt Bilgileri Değişiklik Hizmeti

 

a- Gerçek Kişiler,Şahıs Şirketleri,Kooperatifler / Kollektif Şirket

 1.000,00

b- Limited Şirketler

 1.500,00

c- Anonim Şirketler

 2.000,00

d- Banka Şubeleri ve Zincir Marketler Şubeleri 

 3.000,00

D)- Sermaye Arttırım Değişiklik Hizmeti

 

a- Gerçek Kişiler,Şahıs Şirketleri,Kooperatifler / Kollektif Şirket

 1.000,00

b- Şirketler ( A.Ş ve LTD.) (En Az ve En Çok Haddi:1.000,00-5.000,00TL)

%0,1 ( binde 1 )

E)- Verilen Belgeler ve Diğer Hizmetler

 

a- Yetki Belgesi / Tapu Yetki Belgesi

 150,00

b- Ticaret Sicil Tasdiknamesi

 150,00

c- Defter Tasdik Belgesi

 150,00

d- Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce Verilen Belgeler

 150,00

e- Ticaret Sicil Tüzüğünün 111. Md. İst.Düz.Belge (Nakil)

 150,00

f- Mersis Hizmet Bedeli - (E-İmzalı /E-İmzasız)

 400,00

g- İş Ortaklık Belgesi,Firma Durum Belgesi ve İhale Belgeleri

 150,00

h- Değişikliklerde İmza Beyannamesi

 200,00

ı- Anasözleşme Onay ve Düzeltme Beyanı,İmza Beyannamesi, Defter  Tasdik Ücreti (Asgari Ücretin %15 ini Geçemez)

 2.750,00

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017