2020 Yılı Ticaret Sicili Harçları

2020 - TİCARET SİCİLİ HARÇLARI


 

2020 - Ticaret Sicili harçları


TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

27 Aralık 2019 tarihli 30991 2.Mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:84) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

C) Ticaret sicili harçları:
I. Kayıt ve tescil harçları: (
Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

405,60.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

1.163,80.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

2.622,50.-TL

 

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

200,90.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

288,00.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

637,90.-TL

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

200,90.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

288,00.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

637,90.-TL

 

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

78,20.-TL

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

113,30.-TL

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

200,90.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

19,80.-TL

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

66,60.-TL

 

 

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017