Kooperatif

KOOPERATİF KURULUŞU İÇİN EVRAKLAR ;
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 2 adet ) Noter ve İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü Onaylı Anasözleşme Aslı
3 – ( 1 adet ) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü İzin Yazısı Aslı
4 – ( 3 adet ) Kooperatifi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait Tescil İmza Beyannamesi( Asıl )
5 – ( 2 adet) Muhasebeci Sözleşmesi Aslı
6 – ( 3’ şer adet ) Ortakların; Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
7 – ( 1 Adet ) Kira Kontratı (Asıl)
8 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
9 – ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Kayıt Beyannamesi (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
10 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
GENEL KURUL:
1 – ( 2 adet ) Dilekçe ( Yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmış)
2 – ( 3 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,
5 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:
1 – ( 2 adet ) Dilekçe ( Yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmış)
2 – ( 3 adet ) Adres Değişikliğine ait Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi )
3 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) (Asıl)
4 – ( 2 Adet ) Taahhütname ( Yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmış)
YÖNETİM KURULU ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe ( Yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmış)
2 - ( 2 adet ) Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Örneği ( istifa, yerine yedek üyenin atanması, yeni görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin ) ( Asıl )
3 - ( 2 Adet ) İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin istifa dilekçesi
4 – ( 2 Adet ) Yeni Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Tescil İmza Beyannamesi ( Asıl )  ( Ticaret Sicil Müdürlüğünde hazırlanacak ) 
5 – ( 2’ şer adet ) Yeni Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği- İkametgâh Belgesi ( Asıl )
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ / MADDE TADİLATI :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmış)
2 – ( 1 adet ) Şirket Anasözleşmesinin Değişen Maddesine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kurul Karar Sureti ( Asıl ) ( Yeni Metin Yazılı )
3 – ( 2 adet ) Şirket Anasözleşmesinin Değişen Maddesine İlişkin Tadil Metni( Yönetim Kurulu İmzalı)
4 - ( 1 adet ) İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nün izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği,
5 – ( 3 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
6 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
7 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi Atama Yazısı (Asıl )
8 – (2 Adet ) Gündem
9 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
10 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
TASFİYEYE GİRİŞ :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe ( Yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmış)
2 – ( 3 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı,
5 – (2 Adet ) Gündem
6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8 – ( 2 adet ) Tasfiyeye Geçiş ve Sebebine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Asıl )
9 – ( 2 adet ) Yetkililer Tarafından İmzalı ve Kaşeli Tasfiye Başlangıç Bilançosu ( varsa mizan) ( Asıl )
10 – ( 2 adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Tasfiye Halinde ibaresi eklenmiş Tescil İmza Beyannamesi ( Asıl )  ( Ticaret Sicil Müdürlüğünde hazırlanacak ) 
11 – ( 2’ şer adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
12 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye başlangıç bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı
14 - ( 1 Adet) Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan )( Kooperatif yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı). Ayrıca, alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan) tasfiyeye giriş tescil işlemleri bittikten sonra mahalli gazetede de yayınlanması gerekmektedir.
15 - ( 2’ şer adet ) Değişmesi halinde yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh.;
TASFİYE SONU :
1 - ( 2 Adet ) Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmış),
2 – ( 3 adet ) Tasfiye Sonuna İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı.
5 – (2 Adet ) Gündem
6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8 - (2 Adet) Tasfiye memurları tarafından imzalı tasfiye sonu bilanço ( Asıl )
9 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye sonu bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı
10 - Kooperatif alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler,(3 İlan gazetesi)

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı tasdik işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin (Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, ve noter onaylı Türkçe tercümeli pasaport aslı gibi) yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu vatandaşlara düzenlenecek imza beyannamelerinde kişilerin yeminli tercüman ile birlikte yeminli tercüman tutanağının aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.

İstenen Evraklar

Ad Boyut Tür Tarih
2024 YILI ALINACAK ÜCRETLER.doc 804.4 KB Microsoft Word Dosyası 05.01.2024
Dilekçce - DİĞER İŞLEMLER (2).doc 61.4 KB Microsoft Word Dosyası 25.02.2019
DİLEKÇE - KURULUŞ (2).doc 44 KB Microsoft Word Dosyası 25.02.2019
HÜKMÜ ŞAHIS KAYIT BENYANNAMESİ (TÜZEL KİŞİ)-ŞİRKET (7).xls 88.1 KB Microsoft Excel Dosyası 02.11.2022
Meslek Grubu Yazısı (4).doc 693.8 KB Microsoft Word Dosyası 25.02.2019
TAAHHUTNAME (3).doc 36.9 KB Microsoft Word Dosyası 25.02.2019
0 Klasör, 6 Dosya
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017